Whipped cream with a cherry on top! Cream chargers are the way to go!


Ewolucja Marcina Gortata w grach komputerowych – od NBA 2K9, poprzez NBA Live, aż do NBA 2K18. Przy okazji szybki rzut okiem na jego osiągnięcia w …

Whipped cream with a cherry on top! Cream chargers are the way to go!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *